HABERLER

'Enerji Arz Güvenliği ve Güney Gaz Koridoru' Paneli
"ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VE GÜNEY GAZ KORİDORU" PANELİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanıTaner Yıldız, Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından düzenlenen "Enerji Arz Güvenliği ve Güney Gaz Kori...

Detay
TANAP Ana Hat Boruları Alım Sözleşmeleri İmza Töreni
TANAP ANA HAT BORULARI ALIM SÖZLEŞMELERİ İMZA TÖRENİ

Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) Ana Hat Boruları Alım Sözleşmeleri imza töreni, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yanı sıra Ekonomi Bakanı Niha...

Detay
Gürcistan'da Kurulan Paravani Hidroelektrik Santrali Açıldı
GÜRCİSTAN'DA KURULAN PARAVANİ HİDROELEKTRİK SANTRALİ AÇILDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanıTaner Yıldız, Anadolu Grubu'nun Gürcistan’ın Ahıska bölgesindeki, Türkiye-Gürcistan sınırına yaklaşık 25 kilometre uzaklıkt...

Detay
Güney Kafkas Doğal Gaz Boru Hattı'nın Temeli Atıldı
GÜNEY KAFKAS DOĞAL GAZ BORU HATTI'NIN TEMELİ ATILDI

Başkent Bakü yakınlarındaki Sangaçal Terminali'nde düzenlenen törene Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Bulgaris...

Detay
 • ENERJİ VERİMLİLİĞİ

  Binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan, birim veya ürün miktarı başına enerji tüketiminin azaltılmasıdır.

  Enerji verimliliği politikaları, bir taraftan ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma hedeflerinin sürdürülebilirliği ile doğrudan ilişkili olması diğer taraftan ise toplam sera gazı salımlarının azaltılmasında oynadığı kilit rol nedeniyle, hassasiyetle ele alınması gereken alanların başında gelmektedir.

  Enerji tasarrufu ve verimliliği, enerji arz güvenliğinin sağlanması, dışa bağımlılık risklerinin azaltılması, çevrenin korunması ve iklim değişikliğine karşı mücadelenin etkinliğinin arttırılmasının sağlanması gibi 2023 yılı ulusal strateji hedeflerimizin ve enerji politikalarımızın en önemli bileşenlerinden biridir.

  Enerji verimliliği çalışmaları ile Türkiye’nin Enerji Yoğunluğunun (milli gelir başına tüketilen enerji) 2023 yılına kadar, 2011 yılına göre en az %20 azaltılması hedeflenmiştir.

  Detay
 • Enerji Verimliliği
 • Enerji Verimliliği
 • Enerji Verimliliği
 • Enerji Verimliliği
 • ÇEVRE VE İKLİM

  Ülkemiz, sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde, sahip olduğumuz enerji kaynaklarını etkin, verimli ve çevreye en az etkiyi yapacak şekilde kullanma azmindedir.

  Kalkınmanın temel girdisi olan enerji üretiminde yenilenebilir kaynaklara gereken önemi vererek ve madenlerimizi çevresel standartlara uygun bir şekilde değerlendirerek hem çevre alanındaki sorumluluklarımızı yerine getirmiş hem de enerji arz güvenliğimizi sağlamış olmaktayız. Bakanlığımız, ulusal ve uluslar arası düzeyde yapılan çevresel çalışmaları yakından takip etmekte ve böylece sürdürülebilir kalkınma hedeflerimize katkıda bulunmaktadır. 

  Detay
 • Çevre ve İklim
 • ÜLKEMİZDE NÜKLEER SANTRALLER

  Ekonomisi sürekli olarak büyüyen ve nüfusu artan ülkemizde elektrik tüketim talebimiz, yıllık ekonomik büyüme miktarından daha fazla artış göstermektedir. Diğer yandan ülkemizde, petrolün % 92'si, doğalgazın % 98'i ithal edilirken, enerjide dışa bağımlılığımız % 72 olarak gerçekleşmekte olup bu da cari açık içerisinde enerjinin payını artırmaktadır. Bu çerçevede, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızın tamamının kullanılması gerektiği gibi sürekli olarak elektrik üreten nükleer santrallerin ülkemizde kurulması zorunluluğu bulunmaktadır. Nükleer santraller, elektrik üretmenin yanı sıra ülkemizde istihdamın artmasında, insan kaynaklarının geliştirilmesinde, teknolojik bilgi birikiminin artmasında da önemli katkılar sunacaktır.

  Detay
 • Nükleer Enerji
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Haritası

  Harita Araçları
  Elektrik
  • Hes
  • Termik
  • Rüzgar
  • Trafo
  Petrol/Doğalgaz Arama ve Üretim Sahaları
  • Petrol
  Tabii Kaynaklar
  • Altın
  • Kömür
  • Bor
  • Toryum
  • Trona
  • Uranyum
  • Mermer
  Harita