Alparslan BAYRAKTAR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapan Alparslan Bayraktar, bu göreve gelmeden önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü yaptı. Bayraktar, 2010-2016 yılları arasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nda (EPDK) Kurul Üyeliği yaptı. EPDK’daki görevinden önce ise yurtiçinde ve Amerika Birleşik Devletleri’nde özel sektörde yönetici olarak çalıştı.

EPDK Kurul Üyeliği süresince, farklı enerji düzenleyicileri arasındaki işbirliğini geliştirerek küresel boyutta sürdürülebilirliğe katkı sağlayan önemli kuruluşlardan birisi olan, Enerji Düzenleyicileri Konfederasyonu (ICER) ve ulusal düzenleme uygulamalarını iyileştirme ve ulusötesi düzenleme normları geliştirme amacıyla kurulan, Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliği (ERRA) başkanlığı görevini de yapan Bayraktar, halen ERRA danışma kurulu başkanlığını sürdürmektedir. Mayıs 2017 itibariyle, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Başkanlığını yürütmektedir.

Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde tamamlayan Bayraktar, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Ekonomi Hukuku alanında ve Tufts Üniversitesi Fletcher Uluslararası Hukuk ve Diplomasi Okulu'nda Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisansını tamamladı. Bayraktar, Bilkent Üniversitesi Hukuk fakültesinde Enerji Hukuku ve Politikası dersi vermektedir.