Devam Eden Uluslararası Projeler

Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi (UNDP-GEF)

Amaç: Enerji verimliliği önlemleri ve enerji verimli teknolojiler kullanarak etkin bir enerji yönetimi oluşturulmasında sanayi kuruluşlarını teşvik etmek suretiyle Türk sanayinde enerji verimliliğinin iyileştirilmesi.

Proje Koordinatörü: Enerji İşleri Genel Müdürlüğü (EİGM)

Proje ortakları:

 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
 • Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)
 • Türk Standardları Enstitüsü (TSE)
 • Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)
 • Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)
 • Birleşmiş Milletler Sınaî Kalkınma Örgütü (UNIDO)

Proje Süresi: 5 yıl

Verimli ve Düşük Karbonlu Isıtma ve Soğutma Projesi

Amaç: Türkiye’de düşük karbonlu bir enerji sektörü dönüşümü sağlamak için ilgili politikaların, stratejilerin ve çözümlerin geliştirilmesi, enerji verimliliği ve bölgesel ısıtma ve soğutma için orta-uzun vadeli hedeflere ulaşılması, yayımlanması planlanan yeni ısı mevzuatının uygulama kapasitesinin arttırılması.

Proje Koordinatörü: Enerji İşleri Genel Müdürlüğü (EİGM)

Proje ortakları:

 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,
 • Danimarka Enerji, Kamu Hizmetleri ve İklim Bakanlığı

Proje Süresi: 2 yıl 8 ay (Nisan 2017- Aralık 2019)

Uluslararası Sanayide ve Binalarda Enerji Verimliliği ve Yönetimi Eğitimi Projesi

Amaç: Katılımcılara sanayide ve binalarda enerji verimliliği ve yönetimi ile ilgili bilgi ve tekniklerini artırma imkânı sağlanması. Tüm katılımcılar, CO2 emisyonlarının İklim Değişikliği Sözleşmesi ile öngörülen sınırlara indirilmesine ve Bölgede enerjinin verimli kullanılması için teknik gruplar oluşturulmasına önemli ölçüde katkı sağlayabilecek ortak bir eğitim alırlar.

Proje Ortakları:

 • Enerji İşleri Genel Müdürlüğü (EİGM)
 • Japon Uluslararası Koordinasyon Ajansı (JICA)
 • Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TIKA)

Proje Süresi: Her 3 yılda bir yenilenir.