Devam Eden Uluslararası Projeler

Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi (UNDP-GEF)

Proje Koordinatörü: Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM)

Proje ortakları:

 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
 • Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)
 • Türk Standardları Enstitüsü (TSE)
 • Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)
 • Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)
 • Birleşmiş Milletler Sınaî Kalkınma Örgütü (UNIDO)

Proje Süresi: 5 yıl

Amaç: Enerji verimliliği önlemleri ve enerji verimli teknolojiler kullanarak etkin bir enerji yönetimi oluşturulmasında sanayi kuruluşlarını teşvik etmek suretiyle Türk sanayinde enerji verimliliğinin iyileştirilmesi.

Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi (UNDP/GEF)

Proje Koordinatörü: Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM)

Proje ortakları:

 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
 • Milli Eğitim Bakanlığı
 • Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)

Proje Süresi: 4 yıl

Amaç: Bina enerji performansı standartlarını yükseltmek, ilgili mevzuatın uygulanmasını desteklemek ve güçlendirmek, bina enerji yönetimi standartlarını geliştirmek ve bütünleşik bina tasarımı yaklaşım uygulamalarını sergilemek, tanıtmak ve yaygınlaştırmak yoluyla Türkiye'de binalarda enerji tüketimi ve dolayısıyla sera gazı emisyonlarını azaltmak.

Uluslararası Sanayide ve Binalarda Enerji Verimliliği ve Yönetimi Eğitimi Projesi

Proje Ortakları:

 • Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM)
 • Japon Uluslararası Enerji Ajansı (JICA)
 • Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TIKA)

Proje Süresi:Her 3 yılda bir yenilenir.

Amaç: Katılımcılara sanayide enerji verimliliği ve yönetimi ile ilgili bilgi ve tekniklerini artırma imkanı sağlanması. Tüm katılımcılar, CO2 emisyonlarının İklim Değişikliği Sözleşmesi ile öngörülen sınırlara indirilmesine ve Bölgede enerjinin verimli kullanılması için teknik gruplar oluşturulmasına önemli ölçüde katkı sağlayabilecek ortak bir eğitim alırlar.