Disclaimer

YASAL UYARI: Bu e-posta mesajı ve onunla iletilen tüm ekler, gönderildiği kişi ya da kuruma özel olup, gizli imtiyazlı, özel bilgiler içerebileceği gibi gizlilik yükümlülüğü de taşıyor olabilir. Bu mesajda ve ekindeki dosyalarda bulunan tüm fikir ve görüşler sadece adres yazarına ait olup, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının resmi görüşünü yansıtmaz. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bu e-posta içeriğindeki bilgilerin kullanılması nedeniyle hiç kimseye karşı sorumlu tutulamaz. Mesajın yetkili alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz, mesaj içeriğini ya da eklerini kullanmayınız, kopyalamayınız, yaymayınız, başka kişilere yönlendirmeyiniz ve mesajı gönderen kişiyi derhal e-posta yoluyla haberdar ederek, bu mesajı ve eklerini herhangi bir kopyasını muhafaza etmeksizin siliniz. Bu e-posta mesajı virüs koruma sistemleri ile korunuyor olsa bile, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı size, mesajın ve bilgilerinin değişikliğe uğramaması, bütünlüğün ve gizliliğin korunması konusunda garanti vermemekte olup, e-posta içeriğine yetkisiz olarak yapılan müdahale, virüs içermesi ve/veya bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan da sorumlu değildir.


DISCLAIMER : This e-mail and all the annexes attached to it are dedicated to the persons or institutions they have been sent to and they may contain confidential, privileged special information as well as confidentiality obligation. All the ideas and the opinions in this e-mail and the attached files belong only to the writer of the address and they do not reflect the official opinion of the Republic of Turkey Ministry of Energy and Natural Resources. Turkish Ministry of Energy and Natural Resources can not be seen responsible against anybody for the use of information within the content of this e-mail. If you are not the authorized person to get the e-mail or the responsible person to send it to the authorized person, do not use, copy, extend and transfer the content of the message or its annexes to other people and after informing the person sending the e-mail immediately, delete the e-mail and its annexes without saving any copy. Even if this e-mail is protected by virus protection systems, Turkish Ministry of Energy and Natural Resources does not give the guarantee for saving the e-mail and its annexes and the protection of completeness and confidentiality and it is not responsible for an unauthorized intervention to the content of the e-mail, virus and/or damage given to your computer system.