Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu

Amaç: Enerji verimliliği çalışmalarının ülke genelinde tüm ilgili kuruluşlar nezdinde etkin olarak yürütülmesi için koordinasyonun sağlanması ve sonuçlarının izlenmesi.

Kurul Sekretaryası: Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) 

Kurul Başkanı: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ilgili Müsteşar Yardımcısı

Kurulda  Temsil Edilen Kurum ve Kuruluşlar:
 • İçişleri Bakanlığı
 • Maliye Bakanlığı
 • Milli Eğitim Bakanlığı
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
 • Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (YEGM)
 • Orman ve Su İşleri Bakanlığı
 • Kalkınma Bakanlığı
 • Hazine Müsteşarlığı,
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
 • Türk Standartları Enstitüsü
 • Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
 • Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
 • Türkiye Belediyeler Birliği