Ölçme, İzleme, Değerlendirme ve Denetim

Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında her yıl Mart sonuna kadar yapılması zorunlu enerji tüketim bildirimleri ile 2015 yılı sonu itibariyle Enver Portalında 1.300'den fazla endüstriyel işletme ve yaklaşık 1190 bina bilgilerinden bir veri tabanı oluşturulmuştur.

  • Yasada belirtildiği üzere enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü olan;
  • Endüstriyel İşletmeler (yıllık enerji tüketimi ≥ 1.000 TEP)
  • Kurulu Gücü 100 MW ve üzeri Elektrik Üretim Tesisleri
  • Kamu binaları, okullar ile ticari ve hizmet bina sahipleri ve/veya yönetimleri

Her 5 yılda bir son 3 yıllık toplam enerji tüketimlerini bildirmekle yükümlüdür.

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) bünyesinde oluşturulan veri tabanı (Enerji Portalı) aracılığıyla; endüstriyel işletmelerin, binaların, organize sanayilerin, üniversitelerin ve meslek odalarının, Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) şirketlerinin, gerçek veya tüzel kişilerin, elektrik ve doğalgaz satışı yapan tüzel kişilerin  izlenmesi ve denetlenmesi sağlanmaktır.