Ölçme, İzleme, Değerlendirme ve Denetim

Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında her yıl Mart sonuna kadar yapılması zorunlu enerji tüketim bildirimleri ile 2017 yılı Temmuz ayı sonu itibariyle Enver Portalında yaklaşık 1450 endüstriyel işletme ve yaklaşık 1300 bina bilgilerinden bir veri tabanı oluşturulmuştur.

Yasada belirtildiği üzere enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü olan;

  • Endüstriyel İşletmeler (yıllık enerji tüketimi ≥ 1.000 TEP)
  • Kurulu Gücü 100 MW ve üzeri Elektrik Üretim Tesisleri
  • Yıllık enerji tüketimi ≥ 250 TEP veya kullanım alanı ≥ 10.000 m2 olan kamu binaları ile yıllık enerji tüketimi ≥ 500 TEP veya kullanım alanı ≥ 20.000 m2 olan ticari ve hizmet bina sahipleri ve/veya yönetimleri

Her yıl mart ayı sonuna kadar yıllık toplam enerji tüketimlerini Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür.

Yukardaki şartları sağlamayanlar ise her 5 yılda bir, son 3 yıllık toplam enerji tüketimlerini bildirmekle yükümlüdür.