PCB Projesi

Bu protokolün amacı;

ÇŞB Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen GEF’in finansal olarak desteklediği UNEP/MAP Sekreterliği’nin Proje Ortaklığı çerçevesinde Akdeniz Geniş Ekosistemleri Stratejik Ortaklık Projesi kapsamında Türkiye’deki PCB’lerin Yönetimi Projesi’nin yürütülmesine yönelik olarak ÇŞB ile ETKB ve ETKB’nın ilgili kuruluşları olan TEİAŞ ve EÜAŞ’ın yapacağı işbirliğine ilişkin usul ve esasları belirlemektedir.

Konu hakkında detaylı bilgi aşağıdaki belgede sunulmuştur.

Burada yer verilen bilgiler Bakanlığımız Web Sayfası kullanıcılarına bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup bağlayıcı bir resmi belge niteliği taşımamaktadır.
PCB PROJESİ İLE İLGİLİ BİLGİ VE BELGELER
PCB Projesi Protokolü