Tanıtım ve Bilinçlendirme Faaliyetleri

Toplumda enerji kültürü oluşturulması, verimlilik ve çevre konularında farkındalığının artırılarak tüketim alışkanlıklarının pozitif yönde değiştirilmesi amacıyla çeşitli faaliyetler yürütülmektedir.

Örnek bina:

Bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları kapsamındaki faaliyetlerin etkinliğinin artırılması amacıyla ısı yalıtım tekniklerinin, güneş enerjisi uygulamalarının, jeotermal ısı pompasının, enerji verimliliği yöntemlerinin uygulandığı “Örnek Bina”, eğitim faaliyetlerinde kullanıldığı gibi yıl boyunca ziyaret edilebilmektedir.

  • Enerji verimliliği konulu afiş, broşür ve kitapçık gibi eğitici materyallerin dağıtımı
  • Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynakları konusunda kamuoyunun bilgi ve bilinç düzeyini arttırıcı; çalışanlar, hane halkı ve öğrencilere yönelik eğitimler
Yarışmalar:
  • Sanayi kuruluşları arasında ilki 1999 yılında yapılmaya başlanan Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması (SENVER): her yıl geniş katılımla gerçekleşmektedir. SENVER yarışmaları 3 alt kategoride gerçekleştirilmektedir.
  • Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Projeleri (SEVAP)
  • Enerji Verimli Endüstriyel Tesis (EVET)
  • Enerji Verimli Ürün (EVÜ)
  • TÜBİTAK işbirliği ile Ortaöğretim Öğrencileri Arası Enerji Verimliliği Proje Yarışması
  • Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile İlköğretim Öğrencileri Arası Enerji Verimliliği Konulu Resim ve Öykü Yarışması

Her yıl düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin ve dereceye giren sanayi kuruluşlarının ödülleri Enerji Verimliliği Haftası’nda düzenlenen Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı’nda verilmektedir.