Yetkilendirmeler

Üniversiteler ve Meslek Odaları

Yetki belgesi almak isteyen üniversiteler ve meslek odalarının, 27 Ekim 2011 tarih ve 28097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’ne (EİGM) başvuru yapmaları gerekmektedir.

Yetki belgesi sahibi olan üniversiteler ve meslek odaları aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır;

  • Uygulamalı eğitim yapabilme (Enerji Yöneticisi ve Etüt-Proje Eğitimi)
  • EVD Şirketlerini yetkilendirebilme
Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) Şirketleri

İlgili mevzuatlar kapsamında, enerji verimliliği hizmetlerini” yürütmek üzere her yıl Enerji İşleri Genel Müdürlüğü ve yetkilendirilmiş kurumlara başvuruda bulunan özel şirketlere yetki belgesi verilmektedir.

Yetki belgesi sahibi olan EVD şirketleri aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır;

  • Enerji yöneticisi eğitimi düzenleme,
  • Enerji etüdü yapma,
  • Verimlilik artırıcı proje hazırlama ve proje uygulama,
  • Danışmanlık.

Yetki belgesi almak isteyen üniversiteler ve meslek odalarının başvuruları her yıl Nisan ve Ekim aylarında, EVD şirketlerinin başvuruları ise Ocak ve Temmuz aylarında (EİGM) ve Yetkilendirilmiş Kurumlar tarafından kabul edilmektedir.

Yetkili şirketlerin bilgilerine http://www.yegm.gov.tr/verimlilik/y_yetki_b_a_d_sirketler.aspx internet adresinden ulaşılabilmektedir.

Yetkilendirme Akış Diyagramı