In-Service Training Program for 2014 And Attendance Lists (in Turkish)

You can find the in-service training program for 2014 and attendance lists from the following links.
2014 Yılı Eğitim Programı
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Ve Teknik Şartname Hazırlama 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Eğitimi (1. Grup)
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Ve Teknik Şartname Hazırlama 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Eğitimi (2. Grup)
6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Ve İkincil Mevzuat
Bilgi Ve İletişim Güvenliği Eğitimi
Doğalgaz Piyasası Kanunu Ve İkincil Mevzuatlar
Elektrik Piyasası Kanunu Ve İkincil Mevzuatlar
Etki Analizi Eğitimi Mevzuat Hazırlama Teknikleri Eğitimi Düzenleyici Etki Analizi
İleri Düzey Ms Office Eğitimi Ms Office Dersleri Ve Sunum Hazırlama Teknikleri (1. Grup)
Etkili Ekip Çalışması Eğitimi Risk Yönetimi Eğitimi
İleri Düzey Ms Office Eğitimi Ms Office Dersleri Ve Sunum Hazırlama Teknikleri (2. Grup)
İleri Düzey Ms Office Eğitimi Ms Office Dersleri Ve Sunum Hazırlama Teknikleri (3. Grup)
İleri Düzey Ms Office Eğitimi Ms Office Dersleri Ve Sunum Hazırlama Teknikleri (4. Grup)
İletişim Becerileri Eğitimi (1. Grup)
İletişim Becerileri Eğitimi (2. Grup)
İlkyardım Eğitimi
Maden Kanunu Ve İkincil Mevzuatlar
Maliyet Analizi Eğitimi Proje Fizibilite İncelenmesi Eğitimi Proje Finansman
Mobbing Ve Mobbingle Mücadele Yöntemleri Eğitimi
Motivasyon, Stres Yönetimi, Verimlilik Artırma, Cesaret Yönetimi, Yaratıcı Düşünme Eğitimi (1. Grup)
Motivasyon, Stres Yönetimi, Verimlilik Artırma, Cesaret Yönetimi, Yaratıcı Düşünme Eğitimi (2. Grup)
Müzakere Teknikleri Eğitimi
Nükleer Enerji Ve Çevreye Etkisi Çevre Ve İklim Değişikliği
Petrol Jeolojisi Eğitimi (log Ve Rezervuar Uygulamalı) Petrol Aramacılığında Yapısal Jeoloji Olgun Petrol Ve Gaz Sahalarının Yeniden Değerlendirilmesi
Resmi Yazışma Kuralları, Dosyalama Ve Arşiv Hizmetleri Eğitimi (1. Grup)
Resmi Yazışma Kuralları, Dosyalama Ve Arşiv Hizmetleri Eğitimi (2. Grup)
Sismik Yorumların Gerektirdiği Temel Bilgiler Ve Kavramlar Eğitimi
Türk Petrol Kanunu Petrol Piyasasi Kanunu İkincil Mevzuatlar
Yenilenebilir Enerji (rüzgar, Güneş, Jeotermal, Hidrolik, Biokütle) Mevzuatlar
Yönetici Asistanlığı Ve Büro Yönetimi Eğitimi