Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcılığı Giriş Sınav Sonucuna İlişkin Duyuru


1. Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcılığı Giriş Sınav Sonuç Listesi ektedir. (LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ)

2. Sınavı kazanan adayların atamalarının yapılabilmesi için 23/09/2019 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

İSTENİLEN BELGELER

1- Dilekçe (TIKLAYINIZ)

2- 8 Adet Renkli Vesikalık Fotoğraf (4,5 x 6 ebadında, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğe uygun.)

3- Nüfus Cüzdanı Aslı (Fotokopisi Bakanlığımızca tasdik edilerek aslı iade edilecektir.)

4- Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin) (e-devlet üzerinden alınabilir.)

5- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair Sağlık Raporu (Hastanelerin Psikiyatri polikliniklerinden alınacak)

6- Mal Bildirim Formu (Form bilgisayarda veya elle doldurulup, tek sayfa olacak şekilde önlü-arkalı çıkarılarak ıslak imzalı olarak getirilecektir.) (TIKLAYINIZ)

7- Varsa Ortaokul ve Dengi, Lise ve dengi okullarda, Normal Öğrenim süresinden fazla (Hazırlık) öğrenim görenlerin buna ilişkin belge aslı.

8- Varsa Lisans Üstü Öğrenim görenlerin buna ilişkin belge aslı. (Fotokopisi Bakanlığımızca tasdik edilerek aslı iade edilecektir.)

9- Adli Sicil Belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir.)

10- Varsa Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) Sonuç Belgesi

11- Halen herhangi bir Kamu Kurum ve Kuruluşunda Çalışanlar için çalıştığı kurumu belirten yazılı beyanı ve onaylı hizmet belgesi