Kojenerasyon Tesislerinin Belgelendirilmesi

Kojenerasyon Tesislerinin Belgelendirilmesi

18/09/2014 tarihli ve 29123 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kojenerasyon ve Mikrokojenerasyon Tesislerinin Verimliliğinin Hesaplanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca lisanssız elektrik üretimi kapsamında teknolojisine bağlı verim değerini, elektrik/ısı oranı (c katsayısı) değerini ve birincil enerji kaynağında en az yüzde on ve üzeri tasarruf sağlayan kojenerasyon ünitelerine Bakanlığımız tarafından “Kojenerasyon Tesisi Verim Belgesi” düzenlenmektedir.

Kojenerasyon Tesisi Verim Belgesi başvuruları Bakanlığımız (Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı) tarafından kabul edilmektedir. Bugüne kadar 95 adedi bina sektöründe, 69 adedi sanayi sektöründe olmak üzere toplam 164 adet Kojenerasyon Verim Belgesi verilmiştir. Kojenerasyon Tesisi Verim Belgesi verilen tesislerin toplam elektrik azami çıkış gücü 466,309 MWe, ısıl azami çıkış gücü ise 439,951 MWt’dir. Tüm tesisler dahil sağlananacak Birincil Enerji Kaynağı Tasarrufu 378,986 MW’dır.

 

KOJENERASYON TESİSİ VERİM BELGESİ

VERİM BELGESİ

2014

2015

2016

2017

2018

2019

TESİS SAYISI 

(Adet)

KURULU GÜÇ
(kWe)

Kojenerasyon

10

37

31

43

24

4

149

400.468

Mikro-kojenerasyon

2

-

-

-

-

-

2

151

Atık Isı

5

1

1

1

4

1

13

65.690

TOPLAM

17

38

32

44

28

5

164

466.309

 

SEKTÖREL DAĞILIM

SEKTÖR

ALT SEKTÖR

ELEKTRİK KURULU GÜÇ
(kWe)

ISIL KURULU GÜÇ
(kWt)

SANAYİ

TEKSTİL

61.780

69.256

SANAYİ

GIDA

46.063

45.060

SANAYİ

PLASTİK VE AMBALAJ

22.657

24.196

SANAYİ

KAĞIT

41.628

53.000

SANAYİ

*DİĞER

97.009

29.918

BİNA

AVM

28.207

28.671

BİNA

HASTANE

111.389

119.273

BİNA

HİZMET BİNASI

34.530

45.877

BİNA

OTEL

15.902

17.152

BİNA

OKUL

6.993

7.312

BİNA

KONUT

151

235

TOPLAM

466.309

439.951

                        * Ağaç Ürünleri Üretimi, Taş Toprak, Demir-Çelik, Tütün, Tarımsal Üretim alt sektörlerinden gelen başvuruları içermektedir.


Kojenerasyon Değerlendirme Raporu