Ölçme, İzleme, Değerlendirme ve Denetim

Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında her yıl Mart ayı sonuna kadar yapılması zorunlu enerji tüketim bildirimleri ile 31 Temmuz 2019 tarihi itibariyle ENVER Portalı’nda yaklaşık 1.639 endüstriyel işletme ve yaklaşık 1.557 bina bilgilerinden bir veri tabanı oluşturulmuştur.

Yasada belirtildiği üzere enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü olan;

  • Endüstriyel İşletmeler (yıllık enerji tüketimi ≥ 1.000 TEP)
  • Kurulu Gücü 100 MW ve üzeri Elektrik Üretim Tesisleri
  • Yıllık enerji tüketimi ≥ 250 TEP veya kullanım alanı ≥ 10.000 m2 olan kamu binaları ile
  • Yıllık enerji tüketimi ≥ 500 TEP veya
  • Kullanım alanı ≥ 20.000 m2 olan ticari ve hizmet bina sahipleri ve/veya yönetimleri

Her yıl Mart ayı sonuna kadar yıllık toplam enerji tüketimlerini Bakanlığımıza (Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı) bildirmekle yükümlüdür.

Yukardaki şartları sağlamayanlar ise her 5 yılda bir, son 3 yıllık toplam enerji tüketimlerini bildirmekle yükümlüdür.

Kanun kapsamındaki gerçek/tüzel kişilerin yükümlülüklerinin denetimine ilişkin hazırlanan "Enerji Verimliliği Denetim Yönetmeliği" 6 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamındaki gerçek/tüzel kişilerin yükümlülüklerinin denetimlerine 2019 yılının ikinci çeyreği itibarı ile başlanmıştır.