Ulusal ve Uluslararası Projeler Geliştirme

Avrupa Enerji Şebekesi (European Energy Network: EnR) Üyeliği ve İşbirliği

Avrupa Enerji Şebekesi (EnR) üyeliği ve işbirliği ile enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması alanlarında ulusal araştırmaların planlanması, yönetimi ve değerlendirilmesi veya yapılan programların yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. Tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak enerji verimliliği ve sürdürülebilir enerji üzerine çalışmalarda bulunan kurumların üye olduğu EnR, işbirliklerinin güçlendirilmesi ve ortak projelerin yürütülmesi adına üye ülkelere avantajlar sağlamaktadır.

JICA ve TİKA İşbirliğinde Üçüncü Ülke Eğitim Programı

Bölgesel işbirliklerinin geliştirilmesi amacıyla başta Türk Cumhuriyetleri olmak üzere Asya, Orta Doğu ve Balkan ülkelerine yönelik olarak 2002 yılında mülga Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğümüz tarafından başlatılan 2003 yılında Japon Uluslararası İşbirliği Teşkilatı (JICA), 2011 yılında da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) katılımlarıyla üçlü işbirliği halinde yürütülen Uluslararası Sanayide Enerji Verimliliği ve Yönetimi Eğitimlerini verilmektedir. “Üçüncü Ülke Eğitim Programları’nda bu güne kadar toplam 335 kursiyer eğitilmiştir.

25 katılımcıyı aşmayacak şekilde düzenlenen eğitimlere katılanların enerji verimliliği etüt tekniklerini ve uygulanabilir enerji maliyeti azaltma fırsatlarını belirlemeleri ve gerçekleştirmeleri, enerji kullanan cihaz ve ekipmanlar, ölçüm cihazları ve ölçüm metotları hakkında bilgi edinmeleri, kendi ülkelerinde enerji verimliliği sektörünün teşvik edilmesi ve Türkiye, Japonya ve katılımcı ülkeler arasında işbirliği kurma imkânlarının geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi

Dünya Bankası destekli IPA Kobilerde enerji verimliliği projesine teknik destek sağlanmaktadır. Ayrıca, Kobilerde enerji verimliliğine yönelik bilinç düzeyini ölçmeye odaklı anket çalışması gerçekleştirilmiş olup enerji verimliliği iletişim planı hazırlanmıştır.

Türkiye-Danimarka "Enerji Verimli ve Düşük Karbon Salımlı Isıtma ve Soğutma" Konulu Stratejik Sektör İşbirliği Projesi

2008 yılında imzalanan ve 2013 yılında yürürlüğe giren "Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" bağlamında, bölgesel ısıtma sistemlerinin yaygınlaştırılmasıyla, yerli ve yenilebilir enerji kaynaklarından azami biçimde faydalanılmasına yönelik ısı mevzuatının altyapısının oluşturulması amacıyla Bakanlığımız adına mülga YEGM ile Danimarka Enerji, Kamu Hizmetleri ve İklim Bakanlığı arasında 29 Mart 2017 tarihinde "Stratejik Sektör İşbirliği (SSİ) Projesi Anlaşması" imzalanmıştır.

IPA Enerji Sektörü

IPA 2012 Enerji Sektörü Teknik Yardım Projesi Enerji Verimliliğinin Artırılması Bileşeni kapsamında Enerji Verimliliği Kurumsal Kapasite Geliştirilmesi Projesi ihalesi tamamlanmış ve kazanan firma ile sözleşme imzalanmış olup proje 2019 yılı ilk çeyreğinde başlayacaktır.

IPA 2015 Belediyeler ve Üniversiteler için Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Hizmetleri için Teknik Destek Projesi ihale süreçleri tamamlanmıştır. Projede çok sayıda eğitim bileşeni bulunmakta olup enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjiye yönelik olarak teknik destek ve Ar-Ge projelerinin geliştirilmesi faaliyetleri bulunmaktadır.